Terapia rodzinna jest rozmową rodziny z terapeutą , o ważnych dla niej sprawach. Zazwyczaj odbywa się podczas cyklu spotkań.

Tematami rozmów są kłopoty we wzajemnych relacjach, trudne sytuacje w rodzinie, z którymi borykają się jej członkowie, a które mają wpływ na to jak funkcjonują ze sobą i jak się ze sobą czują. Czasami celem tych rozmów jest to, żeby zrozumieć co się dzieje w rodzinie (czemu jest tak trudno) i znaleźć satysfakcjonujące sposoby radzenia sobie z problemami.
Dla rodziców jest to dobry sposób na poprawę kontaktu ze swoimi dziećmi, poszukaniu lepszych rozwiązań kłopotów wychowawczych, a dla dzieci pomoc w zrozumieniu intencji zachowań rodziców.
W rozmowach może uczestniczyć cała rodzina, gdyż ważna jest perspektywa każdego z jej członków lub innych osób zainteresowanych pomocą.