Stymulowanie i wspomaganie rozwoju dziecka

Pierwsze lata życia dziecka to „złoty” okres w jego rozwoju, dlatego jego stymulowanie rozpoczynamy już od urodzenia. W pierwszym roku życia rozwija się 20% inteligencji, w pierwszych czterech latach – 50%, w pierwszych ośmiu latach – 80%, a w pierwszych 13 latach – 92%. Siedemnastolatek osiąga 100% inteligencji.

Wspieranie dziecka :

 • rozpoznanie zdolności i potrzeb oraz określenie strefy najbliższego rozwoju,
 • stworzenie i dostosowanie warunków do rozwijania zdolności, zainteresowań i pasji twórczego myślenia oraz sztuki uczenia się i relaksacji,
 • wyrównywanie dysharmonii w rozwoju emocjonalnym i społecznym.

Obszary stymulacji: 

 • Spostrzeganie i myślenie.
 • Pamięć i wyobraźnia.
 • Zainteresowania.
 • Postawy.
 • Emocje.

Zajęcia stymulujące:

 • elementy twórcze i odtwórcze,
 • zintegrowane zadania szkolne,
 • uwzględnianie możliwości poznawczych,
 • stymulacja obu półkul mózgowych,
 • angażowanie wszystkich zmysłów,
 • działania indywidualne i zbiorowe.