Psychoterapia dzieci i młodzieży  

Najczęściej spotkania mają formę rozmowy lub zabawy w której pacjent za pomocą dostępnych mu przedmiotów opowiada, przeżywa, pokazuje obszary/tematy, które są dla niego trudne.