Oferujemy profilaktykę zaburzeń mowy. Nowoczesne, skuteczne metody pracy z narządem mowy dla dzieci.

Diagnoza

Kompleksowa diagnoza mowy i wymowy, w tym m.in.:

 • badanie funkcji połykania,
 • badanie funkcji oddychania,
 • sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • sprawdzanie kompetencji komunikacyjnych i językowych.

Program terapii jest opracowywany indywidualnie dla każdej osoby.

W zakres terapii wchodzi między innymi:

 • usprawnianie aparatu oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego, w tym praca nad poprawą wyrazistości wymowy,
 • wywoływanie i ćwiczenie artykulacji głosek,
 • usprawnianie słuchu fonemowego (fonematycznego),
 • praca z dziećmi z problemami szkolnymi,
 • poprawa kompetencji komunikacyjnych i językowych,
 • komunikacja wspomagająca lub alternatywna (AAC),
 • Pod naszą opieką są między innymi dzieci i młodzież z wadami artykulacyjnymi,
 • opóźnionym rozwojem mowy, a także z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz).