Konsultacja indywidualna

 Służy określeniu natury kłopotu i poszukaniu odpowiedniej formy rozwiązania lub pomocy.

Terapeuta oferuje określoną formę terapii, jeżeli uzna, że może się podjąć jej prowadzenia, ewentualnie proponuje rozważenie terapii u kogoś innego lub też innej formy pomocy w gabinecie lub poza nim.

Jeżeli w efekcie rozmowy konsultacyjnej zapadnie decyzja o podjęciu psychoterapii, na zakończenie ustala się jej zasady.

Dotyczą one celu terapii, formy, czasu jej trwania, wzajemnych zobowiązań.