W ramach pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla młodzieży oferujemy:

  • pomoc psychoterapeutyczna dla osób nieśmiałych, z wysoką wrażliwością emocjonalną, lękowych, nadpobudliwych psychoruchowo i mających inne problemy w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym,
  • pomoc w przygotowaniu do egzaminów (poprawa koncentracji uwagi, nauka sposobów radzenia sobie ze stresem),
  • pomoc w problemach w relacjach rodzinnych i rówieśniczych,
  • program redukcji stresu MBSR w oparciu o rozwój uważności.