Mindfulness dla biznesu. Trening uważności. W zależności od potrzeb firmy i jej pracowników, organizujemy treningi antystresowe oparte na Mindfulness w różnych formach. Przykładowe propozycje: 1.Treningi wprowadzające w techniki redukcji stresu: a. “Dzień z Uważnością”, b. “Wprowadzenie do Mindfulness” – trening: 2-dniowy lub 4-dniowy. 2. Treningi klasyczne MBSR: 8- tygodniowy...
Czytaj więcej >>
Mindfulness – Trenig uważności MBSR (Mindfulness – Based Stress Reduction) to 8-tygodniowy kurs redukcji stresu w oparciu o rozwój uważności. Mindfulness to intensywny trening, którego tematem przewodnim jest sztuka świadomego życia i praca nad świadomą zmianą naszych nawykowych, automatycznych reakcji. W trakcie kursu, poprzez systematyczną naukę tego, jak doświadczać...
Czytaj więcej >>
  Mindfulness (uważność) to stan umysłu, osiągany poprzez skupienie uwagi na chwili obecnej, przy równoczesnym łagodnym przyjmowaniu i akceptowaniu emocji, myśli i wrażeń zmysłowych. Uważność to bardziej świadome bycie obecnym tu i teraz, ze sobą, ze swoimi emocjami i myślami, ale też z otoczeniem i innymi ludźmi. Dzięki uważności...
Czytaj więcej >>