Mindfulness dla biznesu. Trening uważności.

Mindfulness dla biznesu. Trening uważności.

W zależności od potrzeb firmy i jej pracowników, organizujemy treningi antystresowe oparte na Mindfulness w różnych formach.
Przykładowe propozycje:

1.Treningi wprowadzające w techniki redukcji stresu:
a. “Dzień z Uważnością”,
b. “Wprowadzenie do Mindfulness” – trening: 2-dniowy lub 4-dniowy.

2. Treningi klasyczne MBSR: 8- tygodniowy

3. Indywidualne programy treningowe

Czym jest Mindfulness?

Mindfulness w kształcie, w jakim jest znany dzisiaj na zachodzie zawdzięcza wiele profesorowi medycyny Jonowi Kabat-Zinnowi, który w 1979 opracował nauczany do dziś program redukcji stresu oparty na Mindfulness (Mindfulness Based Stres Reduction).

Mindfulness łączy w sobie mające dwa i pół tysiąca lat nauki oraz techniki medytacyjne wraz z najnowszą wiedzą z obszaru neuroplastyczności i psychologii.

tak jak jest nauczany dziś, jest z gruntu rzeczy świecki i może być praktykowany przez każdego niezależnie od religii i przekonań.

Podczas treningu uczestnicy uczą się obserwować jak ich własne myśli, emocje lub wrażenia z ciała tworzą ich codzienny świat oraz jak wpływa to na ich funkcjonowanie.

Mindfulness to jednak dużo więcej niż szereg zgrabnych technik, jest to raczej sposób bycia, wolny od natychmiastowej potrzeby oceniania oraz konieczności reakcji. Na pewnym poziomie można powiedzieć, że praktyka uważności daje czasem parę dodatkowych sekund na podjęcie decyzji, których zwykle nie ma, gdy nawyki kierują naszym działaniem.

Sesje indywidualne  dla biznesu to idealna propozycja zarówno dla kadry zarządzającej jak i specjalistów, którzy ze względu na charakter pracy, np. liczne wyjazdy służbowe, nie mogą uczestniczyć w programie grupowym mindfulness MBSR

Ponadto sesje indywidualne dają możliwość zaprojektowania programu na miarę potrzeb danej osoby i dobrania odpowiednich dla niego technik czy formy współpracy.

Sesje dla biznesu prowadzone w formie spotkań jeden na jeden dają klientowi możliwość pracy nad jego indywidualnymi trudnościami takimi jak stres, obawy, wypalenia zawodowe, trudne emocje, problemy w relacjach z innymi pracownikami ect.

Po co firmom Mindfulness?

Badania dotyczące Mindfulness w organizacji pokazują efektywność programów w obszarze:

redukcji stresu i poprawy samopoczucia,
zmniejszenia reaktywności oraz zwiększenia inteligencji emocjonalnej
większej łatwości regulacji nastroju
zwiększenie odporności psychicznej
zwiększenia koncentracji

Efekty te są jednak tylko wypadkową tego co dzieje się na głębszym poziomie. Przez lepszy kontakt z samym sobą zwiększa się odporność psychiczna (emotional resilience), zdolność budowania relacji oraz umiejętność koncentracji na tym co jest ważne w danym momencie.

Tu i Teraz

Pełniejsze bycie “tu i teraz” w warunkach pracy pozwala na łatwiejszą eliminację różnego rodzaju szumów mogących przeszkadzać nam w pracy. Może do nich należeć nawykowe sprawdzanie mediów społecznościowych, skakanie po serwisach internetowych lub przekonanie, że nie uda nam się wykonać danej pracy.

Ruminacja

To słowo nie pojawia się zbyt często w obszarze pracy, ale zjawisko to znane jest bardzo dużej liczbie ludzi. Najprościej rzecz ujmując jest to nic innego jak rozpamiętywanie i zamartwianie się. Bardzo łatwo jest przywiązać się do myśli „mogłem zrobić to lepiej”, „jestem do niczego” lub innych podobnych. Trening uważności w tym obszarze pomaga zmniejszyć nawykową tendencję do podążania za tego typu myślami.

Odpowiedź zamiast reakcji

Jest to jeden z głównych komponentów inteligencji emocjonalnej. Reakcja jest nawykowa, odpowiedź zakłada refleksję oraz umiejętność kwestionowania założonych wcześniej poglądów. Otwiera to drogę do większej kreatywności oraz większej elastyczności w wyborze sposobów rozwiązań i zachowań.

LIDERZY BIZNESOWYCH PROGRAMÓW MINDFULNESS

Wśród globalnych organizacji inwestujących w lekcje uważności i medytacji dla swoich pracowników warto wskazać liderów takich jak Apple, McKinsey, Procter & Gamble, General Mills, Genetech, eBay. Firmy te wdrożyły i rozwijają zarówno regularne kursy mindfulness .

O krok dalej poszedł Google otwierając w 2012 roku szkołę uważnego przywództwa biznesowego pod nazwą Search Inside Yourself Leadership Institute.

NAJCZEŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1. Jakie są efekty rozwijania uważności ?

Treningi Mindfulness rozwijają wiele kompetencji, do najbardziej spektakularnych zaliczyć można:

– konstruktywna nauka metod radzenia sobie z problemami i stresem,
– profilaktyka przed wypaleniem zawodowym,
– nauka uważnego radzenia sobie z trudnymi emocjami,
– nauka przeciwdziałania rozproszeniu umysłu,
– wzmacnianie sił koncentracji,
– kształtowanie doświadczania poczucia własnej skuteczności i aktywnej postawy (w przeciwieństwie do pasywnej).

2. Jakie techniki wykorzystywane sa podczas treningów ?

Podczas treningów wykorzystuje się:

– świadome oddychanie – dzięki pracy z oddechem można osiągnąć większą samokontrolę nad automatycznymi, emocjonalnymi reakcjami;
– świadomy ruch („mindful joga”)- połączenie ruchu ciała z oddechem;
– świadomość ciała- dzięki czemu można osiągnąć większą samokontrolę nad reakcjami somatycznymi;
– samoobserwację, świadomość chwili obecnej;
– techniki medytacyjne i kontemplacyjne.

3. Czy są dowody lub doniesienia naukowe świadczące o skuteczności treningów ?

Skuteczność treningów jest potwierdzona licznymi badaniami. Badania przeprowadzano zarówno u ludzi zdrowych, chcących poprawić swoje funkcjonowanie oraz w wielu grupach wymagających wsparcia w radzeniu sobie ( w tym chorych somatycznie, osób z lękiem, z depresją, uzależnionych itd.).

Duży zbiór wyników badań naukowych znaleźć można na stronie American Mindfulness Research Association (https://goamra.org/resources/reviewsmeta-analysis/).

Oto tylko niektóre, wybrane wśród najnowszych artykułów opisujących i dowodzących o skuteczności Mindfulness w miejscu pracy:

1. Westphal M, Bingisser MB, Feng T, Wall M, Blakley E, Bingisser R, Kleim B: Protective benefits of mindfulness in emergency room personnel. J Affect Disord. 2015 Apr 1;175:79-85. doi: 10.1016/j.jad.2014.12.038.

2. Zeller JM, Levin PF.: Mindfulness interventions to reduce stress among nursing personnel: an occupational health perspective. Workplace Health Saf. 2013 Feb;61(2):85-9; quiz 90. doi: 10.3928/21650799-20130116-67. Epub 2013 Jan 23.

3. Aikens KA, Astin J, Pelletier KR, Levanovich K, Baase CM, Park YY, Bodnar CM. Mindfulness goes to work: impact of an online workplace intervention. J Occup Environ Med. 2014 Jul;56(7):721-31.

4. Horner JK, Piercy BS, Eure L, Woodard EK: A pilot study to evaluate mindfulness as a strategy to improve inpatient nurse and patient experiences. Appl Nurs Res. 2014 Aug;27(3):198-201.

5. Moody K, Kramer D, Santizo RO, Magro L, Wyshogrod D, Ambrosio J, Castillo C, Lieberman R, Stein J. Helping the helpers: mindfulness training for burnout in pediatric oncology–a pilot program. J Pediatr Oncol Nurs. 2013 Sep-Oct;30(5):275-84.

6. Foureur M, Besley K, Burton G, Yu N, Crisp J. Enhancing the resilience of nurses and midwives: pilot of a mindfulness-based program for increased health, sense of coherence and decreased depression, anxiety and stress. Contemp Nurse. 2013 Aug;45(1):114-25.

Sesje są szyte na miarę dla każdego klienta. Ilość, częstotliwość i długość trwania sesji dobieramy wspólnie do możliwości uczestnika. Proponujemy indywidualne sesje mindfulness u Państwa w firmie lub stopokoi.pl na Białołęce w Warszawie. Zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania oferty dobranej do Państwa potrzeb. Anna Katarzyna Lipińska tel. 506 040 553, gabinet@stopokoi.pl